Gunther Mårders aktieportfölj – Hur ser den ut?

Gunther Mårders aktieportfölj

Gunther Mårders aktieportfölj består av 60% av onoterade bolag och 40% i noterade publika bolag som går att se på Sharevilles hemsida.

Just nu så består den noterade portföljen av BTS Group, Irisity, Micro Systemation, Ratos, RaySearch Laboratories, Topright Nordic och Nordnet Indeksfond Danmark .

BTS Group

BTS Group är ett konsultbolag som arbetar hjälper olika företagsledningar med deras beslutsfattande. BTS tjänster inkluderar strategiimplementering, ledarskapsutveckling, bedömning för rekrytering, affärsmannaskap, utveckling av säljorganisationer, coachning; samt digitala tjänster, verktyg och plattformar.

Irisity

Irisity är en leverantör av olika digitala säkerhetslösningar. Bolaget erbjuder produkter för kamerabevakning som är uppkopplade till olika larmcentraler. Bevakningen bygger på egenutvecklad kamerabevakning med videoanalysalgoritmer. Bolaget erbjuder produkter och tjänster för skol-, bygg- och industribolag, med störst verksamhet inom Norden, Baltikum och Europa.

Micro Systemation

Micro Systemation är ett teknikbolag som utvecklar, producerar och säljer utrustning till brottsutredande myndigheter. Dess systemen säkrar bevis i beslagtagna mobiltelefoner, handdatorer & GPS:er. Bolaget vidaresäljer produkterna både direkt och via partners där kunderna återfinns på global nivå.

Ratos

Ratos affärsidé är att förvärva och utveckla onoterade bolag hemmahörande i Norden. Genom att bygga långsiktigt lönsamma och därmed hållbara bolag så skapas extra värde åt aktieägarna. Deras innehav är i huvudsak uppdelade i affärsområdena Construction & Services, Industry och Consumer. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

RaySearch Laboratories

RaySearch Laboratories är specialiserade inom utveckling av mjukvara inom sjukvårdsindustrin. Deras produkter används inom cancervården. De olika lösningarna som de tillhandahåller är maskininlärning, beräkningshastighet, automatiserad planering, virtuell simulering, adaptiv terapi och digitala arbetsflöden.

Topright Nordic

Topright Nordic erbjuder lösningar inom ljusteknik, digitalt glas och konstruktion. De används i bland annat inom trafiken, bland showrooms, samt i diverse animerade dekaler och övriga ljuspaneler. Deras kunder är främst inom den nordiska marknaden.

Nordnet Indeksfond Danmark

Sista värdepapperet som Gunther Mårders aktieportfölj innehåller är en indexfond med inriktning på den danska aktiemarknaden. Fondens mål är att följa avkastningen på aktieindexet OMX Copenhagen 25 Index (OMXC25). Fonden balanseras om i samband med att aktieindexets sammansättning revideras vilket sker halvårsvis.

Vill du läsa om hur du sparar pengar varje månad? Det kan du göra här.