Aktieportfölj med tillväxtbolag – Vad är viktigt att tänka på?

aktieportfölj tillväxtbolag

Denna artikel sammanfattar denna video om hur du bygger en aktieportfölj med tillväxtbolag.

Majoriteten av alla privatspanare underpresterar generellt jämförelseindex och detta beror oftast på att riskprofilen rör sig tillsammans med marknadens utveckling. Det vill säga, när börsen går ned så blir många rädda och säljer av för att sedan köpa när börsen har gått upp och lugnat ned sig. De säljer vinnare och köper förlorare i förhoppning att det kommer vända.

Hur har då börsen sett ut sedan år 1903? Jo, om vi delar in avkastningen i intervaller så kan vi se att den mest vanliga avkastning är någonstans mellan 11 – 20%. Vi ser också att det är väldigt många siffor som inte ligger i detta spann. Vi ser också att ca 2/3 är positiva och 1/3 är negativa. Det är därför viktigt att förstå att du inte är garanterad att få den genomsnittliga avkastningen av börsen varje år. Utan vissa år så ökar aktieportföljen med 60 % och i sällsynta fall så går värdet på din aktieportfölj ned 50 %.

Fördelning av börsens totalavkastning

Hur ska vi då bygga en aktieportfölj med tillväxtbolag i det här läget?

Grundreglerna är att följa aktiespararnas gyllene regler.

 1. Sätt upp mål för ditt aktiesparande – var långsiktig.  
 2. Investera regelbundet. 
 3. Kontrollera riskerna. Satsa inte allt på en eller ett fåtal aktier. Köp 10 till 15 aktier i 5 till 6 olika branscher. En ordentlig riskspridning ger ett visst skydd om några enstaka aktier i portföljen faller i värde. 
 4. Var försiktig med belåning.
 5. Håll dig välinformerad och följ inte råd okritiskt . Det krävs kunskap för att lyckas med aktieplaceringar. 
 6. Gör din egen analys. Gör din egen analys av såväl bolaget som aktien. 
 7. Sätt upp regler för när du ska omplacera. Vid försäljning, planera så att du inte betalar skatt i onödan. 

Men vad betyder det egentligen? Fördelat i pengar? 40 – 80 % bör bör bestå av tillväxtbolag som har starkt kassaflöde, de ska tjäna pengar som de sedan återinvesterar i bolaget för att kunna fortsätta sin tillväxtresa. Sedan så bör 40 – 80% bestå av en bas med en väl riskspridd aktieportfölj av bolag som är värderade utefter vinst. Då de går med vinst så kommer oftast per automatik bolag som genererar kassaflöde med i din aktieportfölj. Den tredje och sista delen i aktieportföljen kan bestå av 5 – 20 % lite mer förhoppningsbolag.

Vad finns det för potential i onoterade tillväxtbolag?

Ska man förstå potentialen i att investera i tillväxtbolag så kan vi fundera på “Hur brukar olika typer av bolag värderas?”. Vi börjar med ett privatägt bolag som tar in sin första externa investerare och grovhugget så kan bolaget då värderas enligt denna trappa.

Värderingstrappa tillväxtbolag
Värderingstrappa

I ett tidigt skede brukar första investeraren oftast betala mellan 2-5 gånger årsvinsten som är stor skillnad jämfört med om du hade gått in i bolaget när bolaget är marknadsnoterat, där betalar du oftast någonstans mellan 10 – 20 ggr årsvinsten. Värt att notera är att även om det är billigt att investera i detta tidiga skede så kan inte denna investerare sälja sin investering när investeraren vill, du blir inlåst i detta privata bolag och måste ha en väldigt lång tidshorisont för din investering. Risken är att du blir inlåst i investeringen och företagsledaren i bolaget kanske bestämmer sig för att satsa på någon annan affärsidé och lämnar bolaget, och det är denna risken som du får acceptera för att kunna köpa billigt och få stor utveckling på ditt investerade kapital.

Låt oss säga att bolaget bara genererar tillväxt i linje med svensk ekonomi och du lyckas investera tidigt till 2 ggr årsvinsten för att sedan sälja vid marknadsnoteringen där årsvinsten är 20 ggr. Det blir då en tiodubbling av din investering utan att det har hänt något speciellt i bolaget. Det finns därför en enorm potential men också vissa risker med att investera i dessa bolag.

Vilken sorts tillväxtbolag är det vi vill äga i en aktieportfölj?

Ett annat vanligt misstag hos aktiesparare är att de blandar bolaget och aktien. De är helt olika och lever helt olika liv. Enkelt sett så kan du köpa bra eller dåliga bolag till en hög eller låg värdering. Ett dåligt bolag till en hög värdering ska vi sky som pesten. Däremot så finns det ett stort intresse bland privatspanare för dåliga bolag som är lågt värderade, förhoppningsbolagen. Dessa privatpersoner tror att bolaget kommer gör en vändning men i 99 procent av fallen så är det väldigt svårt för dessa bolag att vända sin utveckling. Strunta därför i den första vinstpotentialen i aktien och vänta tills du ser att bolaget förbättras.

Majoriteten av alla bolag är oftast bra bolag som är högt värderade. Men vi vill alla köpa bra bolag som är lågt värderade. Lägena att köpa dessa bolag uppstår extremt sällan och det kan därför vara intressant att fokusera på hur du kan bygga en aktieportfölj med onoterade tillväxtbolag. Vad kan du bidra med om du engagerar dig i dessa onoterade bolag? En extern ägare kan i första hand bidra med kapital men också med den kunskap som den personen besitter och ett bra kontaktnät. Det gäller att förstå vilka intressenter som är med i dessa onoterade bolag och det är därför bra att ha en blandning mellan entreprenören. investeraren och kreditgivaren. Det krävs en skicklig ordförande i bolaget som kan balansera dessa personers intressen och skapa en harmoni mellan dem. Entreprenören är visionären som vet att allt är möjligt och vill bygga något stort. Investeraren är realistisk och söker efter ekonomisk potential som skapar snabba värden. Till sist så har vi kreditgivaren som är pessimistisk och vill minimera sin risk i bolaget.

Det är viktigt att tänka på att det finns två dimensioner i onoterade tillväxtbolag, du har entreprenören och sedan bolaget. En entreprenör kan i vissa fall bromsa utvecklingen av bolaget om de har för stort privat kapital investerat i bolaget. I de fallen så kan det vara bra att köpa entreprenörens aktier i bolaget så den privata ekonomin kan tryggas upp och entreprenören är trygg i att om bolaget faller så faller inte hen med bolaget.

Grundtips för att analysera tillväxtbolag som är onoterade.

Teamet – Det viktigaste är teamet, vilka står bakom företaget och deras drivkrafter? Vad har de för bakgrund, erfarenheter osv? Som kan skapa ett starkt team. Lägg ett personlighetspussel där du kollar på egenskaper som är nödvändiga för framgång. En annan viktig aspekt att kolla på är “Hur beroende är bolaget av grundarna?”. Fundera över vad som händer om en av grundarna inte kommer till jobbet under 1 år. Kan bolaget överleva detta? Vilket värde finns utan att företagsledaren är på plats dagligen? Om det är så att företaget är väldigt beroende av att företagsledaren är på plats så kan du som ny delägare skapa nytt värde genom att trycka på att företagsledaren ska börja delegera mera.

Säljförmåga – Allt i företagande handlar om sälj, därför är det viktigt att företaget klarar av att sälja sina produkter. Om de inte kan detta så kommer det inte att skapas några kassaflöden. Vad är det som de då måste göra för att kunna sälja sin produkt? Om bolaget bara har innovativa produkter men inte klarar av att sälja så blir det svårt för företaget att få in kassaflöde.

Kommersiell potential – Förstår företagsledningen marknaden och har de kartlagt sina konkurrenter? Titta också på positioneringen och lönsamheten i branschen. Prata helst med kunder till bolaget och då kan du få väldigt värdefull information om vilka andra alternativ som kunden övervägde innan de köpte produkten. Nackdelen är att kunderna inte brukar vara så positivt inställda till att sätta sig ned och prata om en leverantör som de använder sig av. Vilka marknadssatsningar måste bolaget göra för att realisera sin potential? Och hur mycket pengar kostar detta? Har de gjort satsningar tidigare och vad mynnade det ut i?

Struktur – Här är den stora skillnaden mellan ett litet och stort bolag med flera ägare. Om det är ett familjebolag så finns det nog inte så mycket struktur men det kommer aldrig vara investeringsfärdigt. Oftast så brukar värdet på bolaget stiga när den första externa investerare kommer in i bolaget. Denna investerare förväntar sig att alla blir lika behandlade och om ägarfamiljen börjar sno åt sig fördelar så kommer denna nya ägare att säga ifrån och kräva att det skapas nya rutiner och rapporter för att kunna fatta beslut om bolagets angelägenheter. Det ska även finnas en färdig rapportstruktur, helst bolag som har en webbaserat gränssnitt där du som investerare kan se hur bolaget utvecklas, helst i realtid. När du kan öka transparensen i bolaget så ökar också den potentiella riskviljan hos nya investerare. Vilka avtal finns och hur är de formulerade? Det är också viktigt att tänka på vilka rutiner, riktlinjer och ramverk som finns.

Risk – Hur stor risk är det att enskilda köpare kommer ändra sitt köpbeteende? Och hur kan bolaget positionera sig för att dra fördel av dessa nya beteenden? Ett bolag som har växt kraftigt, där kan man nästan säga i en stillastående marknad att kunderna har en benägenhet att byta till ett annat bättre alternativ om lösningen är bättre. Så ibland så kan det vara bättre med långsamt växande bolag då kundbasen är trögare och långsammare med att byta lösning som de använder. Dessutom så kan det vara värt att kolla på vilka konkurrenter som finns idag men även imorgon och vilka satsningar de gör. Titta både på marknadsriskerna och bolagsriskerna. Bolagsriskerna kan du oftast ta upp med företagsledningen och lösa dessa men marknadsriskerna måste du prata med andra personer som har bättre kolla på marknaden.

Värdeskapandet – Vilka värden kan skapas i bolaget? Och hur kan de överföras till ägarna? Vissa anser att allt ska återinvesteras i ny tillväxt men andra investerare vill ha kassaflödet för att minska risken med mindre kassaflöde i framtiden. Finns det en bild över likviditetsbehovet? Och när behövs detta? Vad händer om bolaget får 5 miljoner att investera? Det är också viktigt att sätta ut en utdelningspolicy och en plan över din exit i det onoterade bolaget. Det bästa som du kan göra som tidig ägare är att försöka få in fler ägare som har den finansiella kapaciteten att köpa ditt innehav i bolaget. För varje ny ägare så kommer värdet på ditt innehav att öka.

Avslutande tips för att hitta tillväxtbolag till din aktieportfölj

 • Sprid riskerna, särskild viktigt vid småbolagsinvesteringar.
 • Skaffa en investering där du även kan bidra till att skapa värde till bolaget med dina erfarenheter och kunskaper.
 • Välj bolag utifrån att även ha roligt tillsammans. Livet är för kort för att bara logga in på en portfölj och kolla på ett siffra över hur mycket portföljen är värd.
 • När du säljer av ett tillväxtbolag, spara en liten post som en påminnelse om vikten av långsiktighet i din aktieportfölj.
 • Undvik tillväxtbolag som är styrda av externa faktorer. Till exempel så kan bolag som Boliden göra väldigt mycket bra för sin utveckling men de påverkas fortfarande av råvarupriser till stor del. Fokusera därför på bolag som är herre över sin egna utveckling.
 • Bra tillväxtbolag som passar din aktieportfölj är bolag som redan har ett kassaflöde. Undvik därför bolag där allt hänger på t.ex enstaka forskningsstudier.

Vill du vet hur Günter Mårders aktieportfölj ser ut? Det kan du läsa mer om här.