Hur mycket ska jag fakturera?

Hur mycket ska jag fakturera för en viss lön? Detta kan vara en knepig fråga men nedan finns en enkel kalkylator som beräknar hur mycket du bör fakturera för en viss lön och är baserad på denna sida. Samt vilka arbetsgivaravgifter som är relevant utefter ålder på skatteverket sida.

Är det något som fattas i uträkningen? Skriv gärna ett förslag på förbättring på denna sida.

Beskrivning av de olika fälten

Ålder

Beroende på din ålder så varierar hur mycket arbetsgivaravgifter som ska betalas in till skatteverket.

Sociala avgifter

Är du mellan 15 och 18 år så är arbetsgivaravgiften 10,21 %. Detta gäller upptill en lön på 25 000 kr. Över 25 000 kr betalar du 31,42 %.

För 19 – 23 åringar är arbetsgivaravgiften 19,73 %. Detta gäller upptill en lön på 25 000 kr. Observera att riksdagen beslutade 2022 om en tillfällig nedsättning för 19 – 23 åringar under sommaren vilket denna kalkylator inte tar i beräkning.

Mellan 24 – 64 så är arbetsgivaravgiften 31,42 %.

Mellan 65 – 85 är arbetsgivaravgiften 10,21 % och är du över 85 betalar du ingen avgift alls.

Semesterlön i procent

Du bör ta ut en semesterlönen i % som oftast är på 12% om du vill ha 25 semesterdagar. Vill du ha fler semesterdagar adderas 0,48 procentenheter per dag. 30 semesterdagar blir då 14,4 %.

Tjänstepension

Fakturerar du så måste du troligen sätta av pengar till tjänstepensionen. Denna pensionsavsättning kan variera rejält men i denna kalkylator används 5 % som ett exempel.

Övriga förmåner

Övriga förmåner kan vara gymkort, försäkringar, förmånsbil osv.

Total fakturering per timme

Detta fällt antar en arbetsmånad som innefattar 160 h.