Hur ska du investera vid hög inflation?

När du ska investera vid hög inflation finns det ett flertal olika tillgångsslag som folk använder för att tjäna pengar. Vissa investerar i aktier, andra i obligationer och andra i fastigheter. Men en av de viktigaste sakerna att tänka på när du investerar är inflationen. Inflation är den takt med vilken priserna på varor och tjänster stiger. Det är viktigt att ta hänsyn till inflationen när du investerar eftersom det kan tära på din investeringsavkastning. Låt oss till exempel säga att du investerar 1 000 kr i en aktie som ger 5 % utdelning. Om ett år kommer din investering att vara värd 1 050 kr. Men om inflationen är 3 %, kommer köpkraften för dina 1 050 kr att minska till 1 019 kr.

Så, hur investerar du vid hög inflation?

Ett sätt att investera vid hög inflation är att investera i tillgångar som sannolikt kommer att stiga i värde när inflationen ökar. Till exempel tenderar råvaror som guld och silver att klara sig bra i perioder med hög inflation. Detta beror på att när priserna på varor och tjänster stiger, tenderar priserna på råvaror också att stiga. Ett annat sätt att investera i hög inflation är att investera i företag som sannolikt kommer att dra nytta av inflationen. Till exempel tenderar företag som producerar dagligvaror som mat och dryck att klara sig bra i perioder med hög inflation. Detta beror på att människor fortfarande behöver köpa dessa varor även när priserna stiger.

Slutligen kan du även investera i obligationer. Även om obligationer vanligtvis inte går bra i perioder med hög inflation, finns det vissa typer av obligationer, såsom inflationsskyddade obligationer, som kan ge dig en skydd mot inflation. Oavsett vilken strategi du använder är det viktigt att ha inflationen i åtanke när du investerar. Genom att göra det kan du hjälpa till att säkerställa att din investeringsavkastning inte urholkas av inflationen.

Är du nyfiken på vad som är den optimala belåningen för din aktieportfölj? Det kan du läsa om här.