Optimera din ekonomi: Välj rörlig ränta och investera skillnaden för maximal sparpotential

Om du är en husägare, kan du vara bekant med begreppet ränta. Det finns fast ränta, variabel ränta och rörlig ränta. Men visste du att du kan optimera din ekonomi genom att välja en rörlig ränta och investera skillnaden? Denna strategi kan maximera din sparpotential. I denna artikel kommer vi att dyka djupare in i hur och varför detta val kan vara lönsamt för dig.

Vad är rörlig ränta?

En rörlig ränta skiljer sig från fast ränta i den meningen att den ändras över lånets löptid baserat på marknadens räntenivåer. Vilket i sin tur bestämmer vilket pris du ska betala för ditt lån. En rörlig ränta kan vara fördelaktig när räntorna sjunker eftersom detta leder till lägre inteckningsbetalningar.

Hur kan rörlig ränta optimera din ekonomi?

När du väljer ett lån med rörlig ränta i en period av låga räntor sparar du pengar jämfört med att ha ett lån med fast ränta. Du kan senare använda dessa besparingar till att investera och få ut ännu mer av dina pengar.

Strategin: Investerar mellanskillnaden

Strategin bygger på principen att “investerar skillnaden” mellan det högre belopp du skulle ha betalat om du hade ett lån med fast ränta, och det lägre belopp du betalat med ditt lån med rörlig ränta. Genom att göra detta kan du driva upp din återbäring på lång sikt, särskilt om du väljer att investera pengarna i investeringar med hög avkastning. Om du har ett lån på 3 miljoner och mellanskillnaden mellan rörligt och fast ligger på 0,75 procentenheter så kan du spara 22 500 kr per år. Ett månadssparande på 1 875 kr kan växa till 340 000 kr på tio år om du har en avkastning på 8%. 

Användningen av sparpengarna till investeringar

Genom att använda pengarna du har sparat från att välja ett lån med rörlig ränta kan du nu investera på en mängd olika sätt. Du kan välja att investera i billiga indexfonder eller på aktiemarknaden, en startup, fastigheter, eller någon annan typ av investeringsmöjlighet som erbjuder höga avkastningssatser.

När ska du använda denna strategi?

Detta är en strategi som fungerar bäst när räntenivåerna är låga. I sådana tider är det billigare att låna pengar, så du kan dra nytta av lägre räntor genom att välja en rörlig ränta.

Genom att välja ett lån med rörlig ränta och sedan investera mellanskillnaden, kan du maximera din sparpotential och effektivt optimera din ekonomi. Denna typ av smart ekonomisk strategi kan hjälpa dig att bygga upp din förmögenhet över tid och ge dig ekonomisk stabilitet och trygghet.