Undvik extra kostnader genom att betala kvarskatt i tid – Spartips

coffee mug near open folder with tax withholding paper

Som skattebetalare är det viktigt att förstå hur systemet fungerar, inklusive vikten av att betala din kvarskatt i tid. Misslyckas du med att betala kvarskatt kan leda till extra kostnader som kan undvikas. 

Kvarskatt är den resterande skatten du behöver betala om du har betalat för lite skatt under året. Om du betalar din kvarskatt i tid, slipper du extra avgifter. Men om du missar betalningsdatumet, kommer du bli debiterad en extra kostnad för försenad betalning.

Har du en kvarskatt över 30 000 kr bör du därför göra en extra skatteinbetalning. Annars får du betala en ränta på 3,75% (2023) på din skuld. Och om du inte betalar på förfallodatumet så får du betala 18,75% (2023) i ränta istället. Räntan du betalar är inte avdragsgill.

Här är några spartips för att undvika extra kostnader genom att betala din kvarskatt i tid.

Förstå ditt skattesystem:

För att kunna betala din kvarskatt i tid, behöver du förstå hur skattesystemet fungerar. Detta inkluderar att veta när du måste betala kvarskatten och vilka undantag som gäller.

Planera i förväg:

För att kunna betala din kvarskatt i tid och undvika extra kostnader, bör du planera i förväg. Spara en viss summa pengar varje månad för att täcka kostnaden för eventuell kvarskatt.

Tidig frigörelse av kvarskatt:

Du kan be Skatteverket att frigöra din kvarskatt tidigt. Om du gör detta kommer du få ett nytt inbetalningskort och din kvarskatt bör betalas inom en månad.

Online-betalande metoder:

Att betala din kvarskatt online är snabbt, bekvämt och kan hjälpa dig att undvika sena betalningar. Du kan betala via din internetbank, Swish eller med hjälp av ett betalkort eller kreditkort.

Använda Skatteverkets app:

Skatteverket har en app där du kan se din skatteskuld, göra betalningar och hålla reda på betalningsdatum. Appen kan laddas ned från både App Store och Google Play.

Betala hela beloppet:

Istället för att dela upp din kvarskatt i flera betalningar, försök att betala hela beloppet på en gång. Detta minimerar risken att du missar en betalning och påförs förseningsavgifter.

Genom att betala kvarskatt i tid undviker du inte bara extra kostnader, men du minskar också stress och oro över obetalda skatter. Vänligen notera att detta är allmänna råd. För mer detaljerad information, rådfråga din skatterådgivare eller kontakta Skatteverket direkt.

Med dessa tips kommer du att vara mer förberedd på att effektivt hantera din kvarskatt. Kom ihåg att planering och tidig betalning är nyckeln till att undvika extra kostnader. Tänk smart, betala din skatt i tid och spara pengar!