Minska din elkostnad i vinter

sänk elkostnad vinter

Det är oroliga tider just nu och de prisökningar som vi ser i samhället skapar en ansträngd situation både för företag och privata hushåll. Men genom att ändra ditt beteende så kan du minska din elkostnad i vinter och i vissa fall halvera den. Det kommer innebära vissa försämringar på kort sikt och det tar i genomsnitt cirka tre veckor att acceptera ett nytt beteende.

Går det då att påverka elpriset själv för att minska sin elkostnad?

Bland hushåll så är det ovanligt att kolla på energi som utgiftspost då energi historiskt i princip har varit gratis, speciellt i norra Sverige. Och det har gjort att hushåll inte har orkat lägga energi på att kolla hur mycket energi som de gör av med. Nu pekar terminerna för el på att vi kommer uppleva priser som ligger dubbelt så högt som de krismånader som vi upplevde förra vintern. Det finns en enorm möjlighet att sänka sin elkostnad som enskilt hushåll och det går att sänka sin elförbrukning med upp emot 70% jämfört med genomsnittshushållet.

Till exempel så är genomsnittskostnaden/priset 40% lägre om du konsumerar el vid tider där elen är som billigast. Om du har vattenburen värme med golvvärme och varmvattenberedare så kan du i detta läge använda vatten som ett batteri som laddas under natten. Värm vattnet så mycket som möjligt under natten fram till klockan 6 på morgonen och stäng sedan av värmen helt under den topp på morgonen där elpriset är som högst. Och därmed belastas inte elsystemet av att alla hushåll använder varmvattenberedaren samtidigt på morgonen. Det värsta du kan göra som slösar väldigt mycket energi är att låta alla i din familj duscha samtidigt på morgonen. Då går varmvattenberedaren igång och värmer vatten som inte kommer användas förrän på kvällen.

Förutom att minska din elkostnad i vinter så går det även att spara pengar på andra sätt. Till exempel så kan du se över ditt matkonto. Där är det viktigt att köpa mat med kort datum som måste konsumeras idag eller som går att frysas in. Bli också kreativ och inventera köket där du kan använda det som finns i skafferiet, kylskåpet och frysen. Det finns så kallade UFOn (Unidentified Frozen Objects) i köket och de flesta personer vet inte vad som finns i frysen. Skriv därför ned på varje vara i frysen vad det är för något och vilket datum som det ska konsumeras.

Ett annat sätt att spara pengar är att se över dina transporter. Speciellt om du bor i en större stad där det finns dyra parkerings och trängselavgifter så bör du planera och lägga om dina transporter. Går det då att välja bort bilen mot andra alternativ istället? Jo, ett exempel är att ta cykeln istället för bilen och även om du har 1 – 2 mil till jobbet så går det att använda en el-cykel med liten ansträngning. Det kan vara en rätt billig investering om du kollar på att köpa in en begagnad cykel för runt 8000 kr jämfört med en bil som slukar bensin och diesel.

Fler spartips hittar du på denna sida och på Instagram.