Starka prisskillnader i elområde 4 jämfört med resten av Sverige: 21 gånger högre priser i syd

prisskillnad på el

Är det möjligt att elpriskrisen har slagit till i Sverige? Eller är det snarare en fråga om regelbundna prisskillnader och tillgång? En sak är säker – i dagens samhälle är det viktigt att vara medveten om dessa skillnader och hur man kan spara energi och pengar.

Det har varit tal om betydande prisskillnader på el inom elområde 4, som omfattar södra Sverige, och övriga delar av landet. Med 21 gånger högre pris i syd jämfört med andra områden är det uppenbart att det finns anledning till oro. Men hur kan man som medborgare förhålla sig till denna situation och arbeta för att spara pengar och energi?

Det första man bör göra är att se över sitt eget hem och identifiera områden där energianvändning kan reduceras. Det kan handla om allt från att byta ut glödlampor till energisnålare alternativ, dra ner på värmen och stänga av apparater som sällan eller aldrig används.

En annan möjlig lösning är att överväga att installera solpaneler eller annan form av förnybar, hållbar energi. Investeringen kan vara betydande i början, men på lång sikt är det ofta en besparing för både plånboken och miljön. Detta kan också vara intressant för att minska beroendet av prisskillnader på elnätet.

Text skriven av ChatGPT med inspiration från Gunther Mårders tweet

Energieffektivisera ditt hus – Guide – sparadkrona