Effektivisera ditt hus och spara tusentals kronor

effektivisera ditt hus

Att effektivisera ditt hus är inte bara bra för miljön, det kan också spara dig en hel del pengar på elräkningen varje månad. Men vilka åtgärder är mest effektiva och vad kostar de? I den här artikeln går vi igenom några enkla och mer omfattande åtgärder du kan göra för att förbättra ditt hus energiprestanda, och hur mycket du kan spara på det.

Energimyndigheten har tagit fram två vanliga hustyper som exempel: ett hus från 1940-talet med elpanna och ett hus från 1970-talet med direktel. För båda husen har de visat två olika alternativ: ett där man fokuserar på åtgärder som minskar behovet av värme och varmvatten, och ett där man gör fler och mer omfattande åtgärder, inklusive byte av uppvärmningssystem. Vi ska titta närmare på dessa alternativ och se hur mycket de kan spara i energi och pengar.

Enkla åtgärder för att effektivisera ditt hus

I det här alternativet gör man några få och jämförelsevis enkla åtgärder som kan minska energianvändningen för uppvärmning och varmvatten.

  • Sänka inomhustemperaturen med 1°C – Bara genom att sänka temperaturen med 1 grad så sänks energiförbrukningen med 5 procent.
  • Byta till snålspolande duschmunstycken som är mer effektiva – Detta gör så att vattenförbrukningen för ditt varmvatten minskar.
  • Byta till LED-lampor
  • Täta fönster och dörrar
  • Isolera rör och ventiler
  • Installera termostater på elementen – Detta medför i att temperaturen blir jämnare och du kan lättare kontrollera temperaturen inomhus.

För dig som är beredd att göra fler och mer omfattande åtgärder i ditt hus kan du dessutom du dessutom tilläggsisolera vinden, detta gör så att det blir mer värme kvar i huset. Till sist så kan du också byta ut den inre glasrutan på alla fönster till energiglas som också medför i att mer värme blir kvar inomhus.

Energimyndighetens beräkningar visar att dessa åtgärder kan spara upp till 20 procent i huset från 1940-talet och upp till 15 procent i huset från 1970-talet. Det motsvarar en minskning av den köpta energin med ca 7 000 kWh per år i 40-talshuset och ca 2 500 kWh per år i 70-talshuset. Om vi antar att elpriset är 1,50 kr/kWh, så blir besparingen i pengar 10 500 kr per år i 40-talshuset och 3 750 kr per år i 70-talshuset.

Mer omfattande åtgärder för att effektivisera ditt hus

I det här alternativet gör man fler och mer omfattande åtgärder som kan minska energianvändningen för uppvärmning och varmvatten ännu mer. Dessutom byts det gamla elbaserade uppvärmningssystemet mot ett mer effektivt och miljövänligt alternativ. Exempel på sådana åtgärder är:

  • Byta till luft/vatten-värmepump (för 40-talshuset) eller bergvärmepump (för 70-talshuset)
  • Byta till energieffektiva fönster
  • Isolera vinden
  • Installera solceller på taket

För dig som är beredd att göra fler och mer omfattande åtgärder i ditt hus kan du dessutom tilläggsisolera fasaden och källarväggen ovan och under mark i samband med dränering. Detta kan du med fördel göra tillsammans med andra renoveringar för att minska kostnaden för installation. Sedan bör du byta dörrar och till sist byta ut värmesystemet till en luft-vattenvärmepump med en effektivitet per år på 3,2 SCOP (Årsvärmefaktor). Det betyder att för varje kilowattimme el som värmepumpen använder får du totalt drygt 3 kWh värme till huset. 

Energimyndighetens beräkningar visar att dessa åtgärder kan spara upp till 75 procent i huset från 1940-talet och upp till 80 procent i huset från 1970-talet. Det motsvarar en minskning av den köpta energin med ca 26 000 kWh per år i 40-talshuset och ca 13 000 kWh per år i 70-talshuset. Om vi antar att elpriset är 1,50 kr/kWh, så blir besparingen i pengar 39 000 kr per år för 40-talshuset och 19 500 kr för 70-talshuset.

Att effektivisera ditt hus kan vara både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt. Genom att minska energianvändningen kan du inte bara spara pengar på kort sikt, utan även bidra till en hållbar framtid på längre sikt. Oavsett om du väljer att göra enkla åtgärder eller mer omfattande investeringar, är varje steg mot ökad energieffektivitet ett steg i rätt riktning.

Källa: Energimyndigheten

Energieffektivisera ditt hus – Guide – sparadkrona