Få kontroll över din ekonomi: Günther Mårders bästa spartips

Günther Mårders bästa spartips

Vi går mot tuffare tider och troligen så kommer plånboken att tunnas ut rejält framöver. Att ha kontroll över sin ekonomi är en grundläggande förutsättning för ett tryggt och stabilt liv. Men det kan vara svårt att veta var man ska börja när det kommer till att spara pengar och hantera sina utgifter. I den här artikeln presenteras några av Günther Mårders bästa spartips och råd för att få kontroll över sin ekonomi.

Förhandla ditt bolån

Till att börja med så är det bra att kolla på bolånet först då det är en av de största utgifterna som ett hushåll har. Prata med dina vänner och bekanta om vad de har för ränta. Sätt sedan upp ett mål på vilken ränta som du skulle vilja ha och sedan tillsammans med referensräntan från dina bekanta så kan du börja förhandla med banken.

Ha ett familjeråd med jämna mellanrum

Det är lätt att tänka på kortsiktiga mål och njutningar, och att ha full frihet att göra vad man vill utan att begränsas av sin ekonomi. Tyvärr kan detta leda till problem när det blir tuffare ekonomiskt om man inte har tagit ansvar för sin ekonomi tidigare. Det är därför viktigt att ha en grundläggande förståelse för sin ekonomi. Därför är det viktigt att ha ett familjeråd med jämna mellanrum där alla i familjen kan samlas och diskutera ekonomin tillsammans. Detta kan hjälpa till att skapa en känsla av ansvar och samarbete inom familjen och förhoppningsvis leda till mer hållbara ekonomiska vanor.

Kolla på din elförbrukning

Ett annat sätt för att minska sina utgifter är att ta en titt på sin elförbrukning. Det är uppenbart att höga elpriser är här för att stanna och att efterfrågan på el fortsätter att öka för varje år. Genom att ändra ditt beteende i vardagen och vara mer medveten om hur du använder el så kan elförbrukningen sänkas avsevärt. En av de största faktorerna som påverkar hemmets elförbrukning är vilken temperatur som huset är uppvärmt till och för varje grad som temperaturen sänks så sjunker elförbrukningen med 5 %.

I Günther Mårders hus så står just nu temperaturen på 18 grader från att tidigare ha varit 22 grader. Andra sätt att spara el är att förbruka elen under de timmar som elen är billig. Sänk värmen, duscha inte lika varmt och ofta. Byta ut alla lampor till ledbelysning och värm upp huset på natten.

Att sänka sin elförbrukning kan kräva en del ansträngningar och påverka ens livskvalitet, men det kan också innebära att man får mer pengar över till sina drömmar i livet. Genom att använda Günther Mårders bästa spartips och ta ansvar för sin elförbrukning och vidta åtgärder kan man spara pengar och bidra till en mer hållbar framtid.

Källa: Günther Mårder ger sina bästa spartips: ”Just nu är det kalabalik” – NKP