Få mer pengar tillbaka: Maximera din ersättning från flera försäkringar – Missa inte detta Spartips!

person holding pencil near laptop computer

Som vi alla vet kan livet vara oförutsägbart. Olyckor och oförutsedda händelser kan ske när som helst och det är därför vi har försäkringar. Men visste du att du kan få mer pengar tillbaka från dina försäkringar? Det är sant! Genom att maximera ersättning från flera försäkringar, kan du få tillbaka mer pengar och spara ännu mer på dina försäkringskostnader. 

Först och främst, se över och förstå varje aspekt av dina försäkringar. Detta inkluderar att känna till vilken täckning du har, samt undantag och begränsningar. Ofta kan försäkringar vara svåra att förstå, men genom att verkligen sätta sig ner och läsa igenom villkoren kan du förhindra överraskningar vid eventuella skadeärenden.

I händelse av en olycka eller förlust, se till att du lämnar in en noggrann fordran som tar hänsyn till alla dina förluster. Du kanske också överväger att få en försäkringsjusterare som kan hjälpa till att säkerställa att du får den största möjliga ersättningen. De faktiska kostnaderna i samband med skador, olyckor eller sjukdom ersätts oftast av bara en försäkring. Men sådant som inte räknas som en direkt kostnad kan ge dig en schablonersättning från flera försäkringar. Till exempel så kan du få ersättning för försenat flyg både på din hemförsäkring och via ditt bank- eller kreditkort. 

Genom att följa detta tips kan du inte bara spara pengar, utan även säkerställa att du får den bästa möjliga ersättningen från dina försäkringar.